Historia Metody Callana

Metodę Callana stworzył w latach sześćdziesiątych dwudziestego wieku angielski językoznawca Robin K. T. Callan w czasie swego pobytu we Włoszech, gdzie zajmował się nauczaniem języka angielskiego. Tam też stworzył pierwszą szkołę uczącą tą metodą.
Kilka lat później otwarta została Szkoła Callana w centrum Londynu – obecnie jedna z największych szkół angielskiego dla obcokrajowców w Anglii.

Metoda uzyskała wkrótce wiele pozytywnych opinii ekspertów w dziedzinie nauczania języka angielskiego (np. English Speaking Union, która uznała ją za najszybszą dostępną metodę nauczania języka angielskiego).
W latach dziewięćdziesiątych metoda uzyskała ostateczny, obecny kształt. Powstawało coraz więcej posługujących się nią szkół w wielu krajach na całym świecie. Obecnie istnieje już kikaset szkół na 5 kontynentach.

Organizacja Metody Callana – Callan Method Organisation (CMO) –ma siedzibę w Grantchester koło Cambridge, gdzie obecnie mieszka również sam Robin Callan. Organizacja zrzesza szkoły posługujące się Metodą Callana, a także zajmuje się dystrybucją materiałów edukacyjnych.
W Polsce Metoda Callana obecna jest od lat 1993-94, kiedy to niemal równocześnie, lecz niezależnie od siebie powstało kilka pierwszych szkół tej metody w różnych miastach. Nasza szkoła była jedną z nich.