Jak działa Metoda Callana?

Metoda Callana należy do grupy metod bezpośrednich, co znaczy, że uczy języka przez mówienie.
Nauka w tej metodzie opiera się na tym samym mechanizmie, co opanowywanie języka ojczystego przez małe dziecko – poprzez kolejno: słuchanie, naśladowanie i zapamiętywanie. Ponieważ w ten właśnie sposób każdy nauczył się kiedyś swego języka, jest on najbardziej naturalny i efektywny.Już od pierwszych lekcji uczeń używa języka – początkowo z pomocą nauczyciela, później samodzielnie. Lekcje w formacie pytanie-odpowiedź pozwalają uczniowi cały czas słuchać i używać języka.Nauczyciel utrzymuje szybkie tempo mówienia, dzięki czemu studenci uczą się rozumieć język o naturalnej prędkości. Przez cały czas wprowadza nowy materiał. Zachęca do mówienia z jego użyciem, koryguje błędy i w razie potrzeby podsuwa poprawne słowa i konstrukcje zdaniowe.Cały czas lekcji jest wykorzystywany, a uczniowie w równym stopniu biorą udział w mówieniu.
Materiał jest ciągle powtarzany na kolejnych lekcjach. To pozwala uczniom nie zapominać, czego wcześniej się nauczyli i opanowywać mówienie niemal bez zastanowienia.Następnym etapem jest uczenie czytania i pisania. Dzięki temu po zakończeniu nauki uczeń dysponujepełnymi możliwościami używania języka we wszystkich jego formach – zarówno w mowie, jak i w piśmie.Metoda oparta jest na starannie opracowanym, liczącym ponad tysiąc stron podręczniku. Program uwzględnia zarówno słownictwo, jak i gramatykę – przede wszystkim od strony praktycznej.

Jak się uczyć?

Metoda Callana dość znacznie różni się od trybu nauki, jaki stosowany jest zwykle w szkołach oraz na wielu kursach językowych. Różnice dotyczą głównych założeń, ale także – co dla ucznia nawet ważniejsze – przebiegu lekcji.Najlepiej jest nie starać się przenieść przyzwyczajeń z innych metod na naukę w naszej szkole – po prostu zdać się na nauczyciela i jego wskazówki. Po kilku lekcjach zasady metody Callana staną się oczywiste i łatwe – a przede wszystkim przekonasz się, że po prostu działają!