Date:Grudzień 20, 2013

Jak działa metoda?

W metodzie Callana każdy uczy się tak, jak uczył się w dzieństwie swojego własnego języka – przez słuchanie, naśladowanie i powtarzanie. To najbardziej naturalny sposób!